Kdo jsme

Jsme tým advokátů a mediátorů, máme zkušenosti ze svých advokátních a obchodních praxí, a ty využíváme při mediacích.

Jsme připraveni pro Vás poskytnout ty nejkvalitnější služby, a to jak v oblasti mediace, tak i advokacie.

Dokážeme vyřešit Váš problém a pomoci Vám uzavřít dohodu, stejně tak jsme připraveni Vás zastupovat před soudem.

Umíme Vám poskytnout naše služby také v anglickém a německém jazyce.

Preferujeme neformální přátelský přístup, a krátké lhůty při řešení Vaší věci.

Nabízíme služby v oblasti korporátního práva a obchodního práva, řešíme občanské spory, pracovní spory i spory sousedské. Mediační a právní pomoc poskytujeme i ve věcech rodinných. Působíme v Praze a v Ostravě.

Náš tým

Mgr. Alexandra Juráčková

Advokátka, zapsaná mediátorka

JUDr. Michala Kosová

Advokátka

Mgr. Vladimír Trnavský, Ph.D.

Advokát

Ing. Jan Wagner

Zapsaný mediátor

Mediace

Mediace je specifický komunikační proces v rámci, kterého mediátor, jakožto nestranná osoba, pomáhá nalézat shodu mezi stranami. Mediace je upravena zákonem č. 202/2012 Sb. zákon o mediaci. Celý mediační proces je tedy upraven zákonem a mediátor je povinen se tímto zákonem řídit. Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o věcech, o kterých se během mediace dozví. Tuto mlčenlivost má stanovenou i pro řízení před soudem, nebo orgánem státní správy. Mediátor je nestranný. Mediace je dobrovolná, pokud Vám nevyhovuje, nikdo Vás nesmí nutit, abyste v ní setrvávali.

Advokacie

Advokacie je nejkrásnější profese na světě. Přes všechny termíny, lhůty, judikáty, nepředvídatelnost, stresy a úzkosti v sobě implicitně obsahuje svobodu.

Workshop & Přihláška

DOHODOU UŠETŘÍŠ, SPOREM UTRATÍŠ

Krizová jednání – Mediátor – Neverbální komunikace

Workshop krizové komunikace

www.akmediatori.cz

  • Osoby, které procházejí sporem, zažívají emoce a napětí, které vedou ke krizi způsobující nemožnost racionálního řešení.
  • Osoba mediátora jako průvodce sporem umožňuje racionalizaci sporu a potlačení emocí, čímž dopomáhá k dosažení konsenzu.
  • Proces mediace bývá úspěšný, i když pokusy dotčených osob vyjednávat v předchozí době selhaly.
  • Mediátor pomáhá při vyjednávání, jako nestranná osoba. Rozpozná podstatu sporu a tím vede své klienty k vzájemné dohodě.
  • Dohoda šetří čas i finance. Předchází dlouhým soudním sporům, jejichž výsledek nelze nikdy předvídat.
  • Neverbální komunikace napoví, zdali celý průběh mediace bude úspěšný.

Garanti:

Mgr. Alexandra Juráčková – zapsaná mediátorka, advokátka

Cena: 3 999.- Kč /osoba

Potvrzením účasti (e-mailem, telefonicky, ústně) bere přihlášený na vědomí, že organizátor akce bude uchovávat osobní údaje účastníků v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, mobil, za účelem zasílání informací o dalších podobných akcích. Tyto údaje nebudou předávány třetím stranám. Účastník akce souhlasí s tím, že na akci se pořizují fotografické a video reportáže, které slouží k informaci a propagaci na sociálních sítích a webových stránkách. Tento souhlas může účastník kdykoli odvolat, čímž ztratí možnost být informován o dalších akcích.

Další informace:

Mgr. Alexandra Juračková, jurackova@akbrevnov.cz, +420 606 806 889